این سایت به فروش می رسد 09139135264


چرخش

 

هشدار مدیر بیمه‌های آتش سوزی بیمه رازی به مدیران ساختمان‌ها


چرخش بیمه معلم، از رقابت در قیمت به خدمات پس از فروش


اجرایی شدن چک الکترونیک گامی موثر در کاهش مراجعات به بانک‌ها و تقویت کنترل کرونا

در شرایط فعلی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در کشور، دولت به دنبال کاهش تردد مردم در جامعه است، اجرای قانون چک الکترونیک توسط بانک مرکزی می تواند کمک بزرگی به دولت در این راستا نماید زیرا خدمات مربوط به چک یکی از پر متقاضی ترین خدمات بانکی در کشور است

Top