این سایت به فروش می رسد 09139135264


کل بسته خدمتی مامایی طبق استاندارد خدمات تحت پوشش بیمه قرار گیرد

کل بسته خدمتی مامایی طبق استاندارد خدمات تحت پوشش بیمه قرار گیرد


1401/06/22

رییس جمعیت مامایی ایران گفت: کل بسته خدمتی مامایی طبق استاندارد خدمات تحت پوشش بیمه قرار گیرد.


ماریا صادقی: متعاقب رایزنی های صورت گرفته و عقد قرار داد سازمان بیمه سلامت ایران با  پزشکان ماما، اجرایی شدن موضوع و استفاده همکاران ماما از این قرار داد مد نظر قرار گرفته است.

رییس جمعیت مامایی ایران افزود: در حال حاضر نسخ و ویزیت ماما شامل حال بیمه می شود، لذا ما درخواست داریم بسته خدمتی ماماها طبق استاندارد خدمات مامایی تحت پوشش بیمه قرار گیرد، اگر با این پکیج استاندارد خدمتی ماماها قرار داد بسته شود، ماما می تواند به خوبی فعالیت کند، و اینکه زنان می توانند از خدمات ارزان قیمت، با کیفیت و در دسترس استفاده کنند.

وی تصریح کرد: در غیر این صورت مطب های خصوصی مامایی نمی توانند ادامه فعایت کنند، حدود 9 هزار دفتر کار مامایی و مطب های خصوصی داریم که متاسفانه اگر این قرار داد اعمال نشود مراجعات محدودتر خواهد شد.

صادقی تاکید کرد: همچنین مراکز مشاوره مامایی نیز باید طرف قرار داد با بیمه سلامت قرار گیرند، مسئول فنی این مراکز ماما بوده که دارای پروانه کار است. اگر بیمه سلامت بتواند با این مراکز نیز قرار داد منعقد کند، مشکل جامعه مامایی در ارایه خدمت رفع خواهد شد.مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


Top