آیا درصورت گم شدن بیمه ثالث، میتوان تقاضای المثنی کرد:: بیمه اول

آیا درصورت گم شدن بیمه ثالث، میتوان تقاضای المثنی کرد:: بیمه اول


1399/01/19
درصورت گم شدن بیمه شخص ثالث ، بهیچوجه المثنی صادر نمی‌شود و تنها یک گواهی از شرکت بیمه مربوطه صادر می‌گردد که مشخصات و جزئیات بیمه نامه در آن درج شده است. 
این برگه قابل ارائه به پلیس راهنمایی رانندگی است و هنگام تمدید بیمه نامه ، ملاک صدور بیمه‌نامه جدید می باشد!! 


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


Top