این سایت به فروش می رسد 09139135264


جزئیات کمک هزینه ازدواج

جزئیات کمک هزینه ازدواج


1401/06/06

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: بیمه شده جهت دریافت این کمک هزینه باید ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل ۷۲۰ روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشد.


مهدی شکوری درباره شرایط دریافت این کمک هزینه اظهارداشت: بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در صورت داشتن ۲ سال سابقه بیمه‌پردازی (در هنگام ازدواج اول) هدیه ازدواج، را دریافت می‌کنند؛ این اعتبار معادل یک ماه حقوق مبنای کسر حق بیمه است.

 

وی توضیح داد: در صورتی که زن و شوهر هر دو بیمه‌شده تأمین اجتماعی باشند، این هدیه بلاعوض به زوجین (یعنی هر دو نفر) پرداخت می‌شود. به موجب قانون تأمین اجتماعی نیز این کمک هزینه به‌عنوان هدیه به بیمه‌شدگان اجباری واجد شرایط (که برای اولین بار ازدواج می‌کنند) پرداخت می‌شود.

 

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: شرط مهم دریافت کمک هزینه ازدواج، وجود سابقه است؛ بیمه‌شده ظرف ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج باید حداقل به مدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته باشد و این حق بیمه (در این دوره زمانی) از سوی کارفرما پرداخت شده باشد. شرط مهم دریافت کمک هزینه ازدواج، وجود سابقه است؛ بیمه‌شده ظرف ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج باید حداقل به مدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته باشد و این حق بیمه (در این دوره زمانی) از سوی کارفرما پرداخت شده باشد.

 

وی ادامه داد: به منظور دریافت این کمک هزینه همچنین در تاریخ ازدواج، رابطه استخدامی بیمه‌شده با کارفرما نباید قطع شده باشد؛ ازدواج نیز باید دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.

 

شکوری خاطرنشان کرد: میزان کمک هزینه ازدواج هم برابر است با مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف ۲ سال قبل از تاریخ ازدواج تقسیم بر ۲۴؛ در صورتی که مبلغ محاسبه شده کمتر از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش خواهد یافت.

 

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: در صورتی که زن و شوهر هر دو بیمه‌شده تامین اجتماعی و واجد شرایط باشند، کمک هزینه ازدواج به هر دو نفر پرداخت خواهد شد.

 

تکلیف بیمه‌شدگان واجد شرایط که پیش از این طرح ازدواج کرده باشند، چیست؟

 

شکوری در ادامه در پاسخ به این پرسش که «تکلیف بیمه‌شدگان واجد شرایط که پیش از این طرح ازدواج کرده باشند، چیست» گفت: بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که در سال‌های گذشته ازدواج کرده و در زمان ازدواج، واجد شرایط بوده و کمک هزینه ازدواج را نیز دریافت نکرده باشند، می‌توانند برای دریافت این اعتبار اقدام کنند.

 

برای ارائه درخواست دریافت کمک هزینه ازدواج نیازی به مراجعه به شعب و کارگزاری‌های تامین اجتماعی نیز نبوده و این خدمت از طریق سامانه غیرحضوری سازمان ارائه خواهد شد.

متقاضیان بیمه‌شده می‌توانند با ورود به سامانه (es.tamin.i )، درخواست کمک هزینه ازدواج را با ورود اطلاعات تاریخ عقد و کد ملی همسر جهت دریافت این هدیه به ثبت برسانند.مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


Top