افزایش انتشار مقالات برتر پژوهشگران ایرانی/ لزوم همکاری علمی - خبرگزاری مهر


1396/11/02

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: کل مقالات برتر منتشر شده توسط دانشمندان جمهوری اسلامی ایران برابر با ۱ هزار و ۶۲۳ مورد بوده و در سال های اخیر افزایش داشته است. به گزارش خبرگز

افزایش انتشار مقالات برتر پژوهشگران ایرانی/ لزوم همکاری علمی - خبرگزاری مهر

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: کل مقالات برتر منتشر شده توسط دانشمندان جمهوری اسلامی ایران برابر با ۱ هزار و ۶۲۳ مورد بوده و در سال های اخیر افزایش داشته است.

به گزارش
خبرگزاری مهر
به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی افزود: پایگاه اطلاعاتی شاخص های اساسی علم (Essential Science Indicators) یکی از زیر مجموعه های مؤسسه Clarivate Analytics ( ISI) بوده که اطلاعات بسیار مهم، معتبر و مفصلی در خصوص برترین کشورها، حوزه های موضوعی، دانشمندان، مجلات و سازمان‏ها بر اساس تعداد مقالات و استنادها را در طول ۱۰ سال اخیر ( ۲۰۱۳-۲۰۱۷) ارائه می دهد.
دهقانی ادامه داد: این اطلاعات در حوزه‏ های موضوعی ۲۲ گانه و برخی شاخص‏ های علم‏ سنجی به کار رفته از جمله مقالات داغ، مقالات پر استناد و مقالات برتر ( Top papers) است. آخرین بررسی انجام شده نشان می دهد که کل مقالات برتر منتشر شده توسط دانشمندان جمهوری اسلامی ایران برابر با ۱ هزار و ۶۲۳ مورد بوده است که از این میزان ۱ هزار و ۲۰۸ مورد در پنج سال آخر ( ۲۰۱۳-۲۰۱۷) بوده است. بدین ترتیب ۷۵ درصد از مقالات برتر پژوهشگران کشور در پنج سال اخیر بوده است.  
سرپرست ISC گفت: اهمیت و ضرورت انتشار مقالات برترتوسط پژوهشگران ایرانی را می توان از دو منظر کلان و خرد تحلیل کرد. از دیدگاه کلان ارتقاء جایگاه علمی کشور در رتبه‏ بندی‏ های بین‏ المللی و منطقه‏ ای، ارتقاء جایگاه سازمانی در رتبه‏ بندی‏ های دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی در سطوح مختلف و ارتقاء جایگاه وب‏سایت سازمان ها و دانشگاه های کشور در رتبه‏ بندی وبومتریک است.
وی اظهار داشت: همه ساله گزارش رتبه‏ بندی کشورهای جهان منتشر و جایگاه هر یک از کشورها در این رتبه‏ بندی‎ها براساس شاخص های مختلف از جمله تعداد مقالات و استنادات مشخص می‏ شود. در صورتی‏که پژوهشگران ایرانی توجه و اقبال بیشتری برای انتشار مقالات برتر از خود نشان دهند، در نهایت این امر، ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در سطح منطقه و جهان به همراه خواهد داشت.
دهقانی گفت: در کنار ارتقاء رتبه‏ کشور، رتبه سازمان یا دانشگاه مورد نظر نیز افزایش خواهد یافت و این مهم با درج وابستگی سازمانی پژوهشگر در مقالات برتر رخ می دهد. به عبارت دیگر، برخی از شاخص‏های رتبه‏ بندی دانشگاه‏ها در سطوح بین‏ المللی، منطقه‏ ای و ملی ارتباط مستقیمی با انتشار مقالات برتر دارند به این مفهوم که، هرچه تعداد انتشار اینگونه مقالات در سازمانی بیشتر باشد، جایگاه آن سازمان در نظام‏ های رتبه‏ بندی افزایش خواهد یافت.
وی افزود: ضرورت و امتیازات مثبت انتشار مقالات برتر در سطح خرد و در سه محور ارائه می‏ شود. این محورها عبارتند از: ارتقاء رتبه و جایگاه پژوهشگران در پایگاه اطلاعاتی ESI؛  معرفی پژوهشگران و نویسندگان مقالات به عنوان منبع هسته در رشته تخصصی و معروفیت و رویت جهانی پژوهشگر در حوزه تخصصی مطابق نظریه قشربندی اجتماعی در علم.
سرپرست ISC گفت: پژوهشگران منتشر کننده اینگونه مقالات، جزء پژوهشگران برتر و اثربخش در حوزه تخصصی هستند. به عبارت دیگر، به هر تعداد پژوهشگر مقالات برتر بیشتری منتشر کند، جایگاه و رتبه او نیز در پایگاه ESI افزایش خواهد داشت.
وی یادآور شد: با توجه به تعداد قابل توجه استنادات مقالات برتر، اینگونه مقالات جزء منابع هسته معرفی شده و به عنوان مرجع آموزشی و پژوهشی مورد استفاده سایر پژوهشگران و دانشجویان قرار می‏ گیرد. به این ترتیب مقالات برتر در وهله نخست، موجب اشتهار پدیدآورندگان و اثربخشی آنها در رشته تخصصی‏ شان و در وهله دوم موجب مطرح شدن خود مقاله و افزایش رؤیت‏ پذیری آن می‏ شود.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: طبق نظریه قشربندی اجتماعی در علم هر دانشمندی که تعداد مقالات و تعداد استنادات بیشتری داشته باشد در قشرهای مرکزی رشته تخصصی خود قرار گرفته و بر اساس این نظریه از امکانات مادی و معنوی بیشتری بهرمنده خواهند شد.
وی گفت: همچنین این پژوهشگران از شانس بیشتری برای انتشار مقالات بعدی خود برخوردار هستند و مجلات نیز توجه و اقبال بیشتری برای دریافت، بررسی و انتشار مقالات این پژوهشگران نشان می‏ دهند. در نهایت می‏ توان گفت پژوهشگران دارای مقالات برتر شانس بیشتری برای انتشار مقالات آتی در مجلات معتبر و تخصصی رشته خود خواهند داشت.
دهقانی خاطرنشان کرد: مجموع مقالات برتر منتشر شده توسط داتشمندان ایرانی بین سال‏های ۲۰۱۷- ۲۰۱۳، ۱ هزار و ۱۳۳ مورد بوده و توانسته‏ اند ۵۳ هزار و ۶۳ استناد دریافت کنند. بدین ترتیب نسبت استناد به هر  مقاله برتر  ۴۶.۸۳ خواهد بود.
سرپرست ISC گفت: انتشار مقالات برتر توسط پژوهشگران ایرانی از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ همواره سیر صعودی را طی کرده است. چنانچه در سال ۲۰۱۳ تعداد ۱۳۶ مقاله برتر و در سال ۲۰۱۴ تعداد ۱۶۳ مورد، در ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب ۲۱۶ و ۳۳۸ مورد مقاله برتر توسط پژوهشگران ایرانی منتشر شده است.
وی تاکید کرد: تعداد مقالات برتر در سال ۲۰۱۷ تاکنون ۳۵۵ مقاله بوده است ولی باید توجه کرد که هنوز اطلاعات مربوطه کامل نشده است. به طوری که این تعداد در مهر ماه ۹۶ برابر با ۱۹۷ مورد بود و در بهمن ماه به ۳۵۵ مورد افزایش یافته است.
میزان انتشار مقالات برترپژوهشگران ایرانی در حوزه‏های موضوعی  (۲۰۱۳-۲۰۱۷)
دهقانی یادآور شد: در جدول زیر توزیع فراوانی مقالات برتر دانشمندان ایرانی به تفکیک حوزه‏ های موضوعی ۲۲ گانه و همچنین سال انتشار مورد بررسی (۲۰۱۳-۲۰۱۷) نشان داده شده است.
وی گفت: پژوهشگران ایرانی رشته مهندسی در سال ۲۰۱۳ توانسته‏ اند ۵۶  مقاله برتر منتشر کنند همچنین در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب ۶۷، ۸۷  و ۱۳۴ مقاله برتر منتشر کرده ‏اند. همانگونه که ملاحظه می‏ شود روند انتشار اینگونه مقالات در حوزه مهندسی در طول چند سال اخیر همواره صعودی و افزایش رشد ۱۳۹ درصدی داشته است.
حوزه های موضوعی۲۰۱۳۲۰۱۴۲۰۱۵۲۰۱۶۲۰۱۷

Agricultural Sciences۱۱۱۳۲۰۱۹۱۵

Biology & Biochemistry۰۳۱۶۹

Chemistry۱۱۱۶۱۷۴۸۵۱

Clinical Medicine۵۱۳۱۲۲۳۱۲

Computer Science۹۱۰۹۱۳۱۱

Economics & Business۰۱۱۳۱

Engineering۵۶۶۷۸۷۱۳۴۱۰۷

Environment/Ecology۳۰۸۴۱۱

Geosciences۲۲۶۵۷

Immunology۰۰۰۲۰

Materials Science۲۲۸۲۹۴۸

Mathematics۱۵۱۵۱۴۱۰۱۱

Microbiology۱۱۰۰۱

Molecular Biology & Genetics۱۱۳۴۲

Multidisciplinary۰۰۰۰۰

Neuroscience & Behavior۱۱۰۰۰

Pharmacology & Toxicology۷۵۵۱۲۲۰

Physics۱۰۱۰۱۷۱۵۳۷

Plant & Animal Science۲۱۶۶۶

Psychiatry/Psychology۰۰۰۰۳

Social Sciences, General۰۲۲۳۳

Space Science۰۰۰۲۰

TOTAL۱۳۶۱۶۳۲۱۶۳۳۸۳۵۵
سرپرست ISC گفت: یکی از مهمترین مسئله هایی که لازم است مورد توجه و تأکید تمامی پژوهشگران و دانشمندان ایرانی قرار گیرد، پدیده «همکاری علمی» است. مطالعات نشان می‏ دهد، همکاری علمی میان دانشمندان در انجام پژوهش و در نهایت نگارش و انتشار مقالات، تأثیر مستقیم و معنی داری در افزایش تعداد مقالات و همچنین افزایش تعداد استنادات دارد. همکاری باعث رشد کمی و کیفی تولیدات علمی دانشمندان در رشته‏ های گوناگون است.
وی افزود:  بررسی مقالات برتر منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی نشان داد که یکی از دلایل اصلی پر استناد شدن مقاله‏ ها، استفاده از «همکاری علمی» و داشتن چندین نویسنده برای هر مقاله است که این امر موجب افزایش سرعت نگارش و ارسال مقالات و در نتیجه انتشار سریعتر آنها خواهد شد و از سوی دیگر، با توجه به نتایج مطالعات، مقالات چند نویسنده‏ ای از کیفیت بالاتری نسبت به مقالات تک نویسنده‏ای برخوردار بوده و بیشتر مورد استناد قرار می‏ گیرند و این امر به مرور زمان موجب می‏ شود که یک مقاله در اثر دریافت استنادهای پیاپی به مقالات برتر تبدیل شود.
دهقانی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد همکاری علمی در سطح بین‏ المللی با دانشمندان تراز اول و مطرح دنیا است. پیشنهاد می‏ شود، پژوهشگران ایرانی شبکه‏ های همکاری علمی خود را از مرزهای ایران فراتر برده و شبکه‏ های همکاری خود را در سطح بین‏ المللی ایجاد و گسترش داده و با دانشمندان معتبر جهان در حوزه‏ های موضوعی مختلف همکاری علمی داشته و نتیجه این همکاری‏ها را در قالب مقاله مشترک منتشر کنند.
وی افزود: این امر (همکاری با دانشمندان بین‏ المللی تراز اول) در مرحله نخست شانس انتشار مقالات را در مجلات معتبر افزایش داده و در مرحله بعد موجب دریافت استنادهای متعدد می‏ شود. دریافت استنادهای متعدد در بازه زمانی مشخص، مقاله را به مقالات برتر تبدیل می‏ کند. در نهایت، اینگونه مقاله ها و نویسندگان آنها در مجامع علمی ملی و بین‏ المللی رشته‏ های تخصصی گوناگون مطرح و مورد توجه و اهمیت قرار می‏ گیرند.
سرپرست ISC  خاطر نشان کرد: یکی از شاخص های  حرکت به سمت مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران که اولین بند از سند سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است کیفی بخشی به پژوهش های علمی انجام شده و دستیابی هر چه بیشتر دانشمندان کشور به منابع هسته است.
مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

مدرک تحصیلی برای استخدام افراد در شرایط کنونی کافی نیست

> نسخه آزمایشیکد خبر: 82840627(6401564)دکتر محمد ضا سپهری روز پنج شنبه در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه ملی کار در بوستان گفتگو در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی ایرنا، برگزاری این نوع نمایشگاهها را در راستای انطباق عرضه و تقاضا نیروی کار در جامعه ب

بهبود 30 درصد بیماران سکته مغزی با بوتاکس

> نسخه آزمایشیکد خبر: 82840782(6401794)به گزارش گروه علمی ایرنا ، بوتولینوم توکسین که با نام های تجاری دیسپورت، زاناکس و بیشتر از همه بوتاکس، در ایران معروف است، از سم باکتری کلستریدیوم تهیه و برای رفع فلج موقت عضلات تزریق می‌ شود. یکی از موارد مصرف

غربالگری پارکینسون با اشک

> نسخه آزمایشیکد خبر: 82840838(6401812)به گزارش روزجمعه گروه علمی ایرنا از ایندیپندنت، پژوهشگران با آنالیز اشک بیماران مبتلا به پارکینسون و افراد بالغی که هنوز دچار عوارض این بیماری نشده بودند، دریافتند که سطح آلفا سینوکلئین، مولکول پروتئینی که موجب

ابتلای 37 درصد تهرانی ها به کمر درد

> نسخه آزمایشیکد خبر: 82840859(6401859)به گزارش روز جمعه ایرنا از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر رامین کردی در نخستین کنگره ملی ستوان فقرات و ورزش در سالن همایش بیمارستان امام خمینی تهران افزود: در مطالعه دیگری که با همکاری وزارت بهداشت و با ارائه طر

سیگنال عصبی که نقش مهمی در درک شنیده ها دارد

> نسخه آزمایشیکد خبر: 82840929(6401911)به گزارش روز جمعه گروه علمی ایرنا از ساینس دیلی، هنگامی که فرد یک سخنرانی را می شنود و درک می کند، یک سیگنال قوی واکنشی در بخش میانی پشتی مغز او ایجاد می شود، اما زمانی که اظهارات ایراد شده به هر دلیل از جمله ب

محیط زیست در هفته ای که گذشت

> نسخه آزمایشیکد خبر: 82841168(6402260)به گزارش روز جمعه گروه علمی ایرنا، آلودگی و خشک شدن رودخانه ها یکی از چالش های محیط زیستی است که نگرانی زیادی را برای دوستداران محیط زیست ایجاد کرده است که دو رودخانه زرجوب و گوهررود رشت نیز از این قاعده مستثنی

طیبی:جهاددانشگاهی در حوزه پزشکی در مزر علم حرکت می کند

> نسخه آزمایشیکد خبر: 82841221(6402324)دکتر حمیدرضا طیبی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: سلول های بنیادی، شبیه سازی حیوانات، ناباروری که در پژوهشگاه رویان انجام می شود از مهمترین اقدامات حوزه پزشکی این نهاد بوده که سبب افتخارآفرینی

ظرفیت لازم برای پرداختن به حوزه علوم شناختی در دانشگاه‌های خوزستان وجود دارد

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ظرفیت و پتانسیل‌های لازم برای پرداختن به حوزه علوم شناختی در دانشگاه‌های استان خوزستان بالأخص در دانشگاه‌ها

اختتامیه سومین جشنواره هنری دانشجویی ققنوس برگزار می‌شود

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های مازندران گفت: یکشنبه 6 اسفند ماه 96 ساعت 9 صبح مراسم اختتامیه جشنواره ققنوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی برگزار می‌شود. شهرام نوری در گفت

جهاددانشگاهی یک نهاد فرهنگی با رسالت فرهنگی است

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت:جهاددانشگاهی یک نهاد فرهنگی با رسالت فرهنگی است. به گزارش ایسنا، علیرضا حاتمی ‌شب گذشته در اختتامیه دومین دوره طرح ملی «دانشجو معلم قرآن کری

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.
Royal Oriental iranien Restaurant Geneva