ابلاغیه مصوبه اصلاح آیین‌ نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها اصلاح شد


1396/03/30

هیات دولت با هدف حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران از طریق تضمین ارایه شده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها و تسهیل محاسبه حق عضویت اولیه در این صندوق، آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت

ابلاغیه مصوبه اصلاح آیین‌ نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها اصلاح شد
هیات دولت با هدف حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران از طریق تضمین ارایه شده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها و تسهیل محاسبه حق عضویت اولیه در این صندوق، آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها را اصلاح کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ ت ۴۸۳۶۷هـ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۱- بند (ج) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ج - مؤسسه اعتباری: بانک‌ یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی، مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن و شعبه بانک خارجی که به‌موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس‌شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد. شرکت تعاونی اعتبار و صندوق قرض‌الحسنه، موسسه اعتباری محسوب نمی­شوند.
۲- ماده (۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷- حق عضویت اولیه موسسه اعتباری معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس موسسه اعتباری مربوط می‌باشد.
تبصره - مبنای تسعیر حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی، نرخ برابری ارز مورد نظر با ریال در تاریخ واریز حق عضویت به نرخ روزانه اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. در مواردی که مهلت پرداخت توسط شعبه بانک خارجی رعایت نشود بالاترین نرخ برابری در دوره مهلت تعیین‌شده و یا تاریخ پرداخت، هرکدام که بیشتر باشد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
۳- تبصره ماده (۸) به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به این ماده
الحاق می‌شود:
تبصره ٢- حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز آن اقدام ننمایدبه شرح زیر می‏باشد:
%۲A*(۱+۰.۰۲B)
A= حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس موسسه اعتباری مربوط
B= تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه
۴- بند (۲) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده یادشده حذف و
تبصره­های زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
۲- میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق، بر مبنای درصدی از میانگین مانده هفتگی هر حساب سپرده‌ای در سال مالی گذشته تا سقف تضمین، توسط هیئت امنای صندوق تعیین می‌شود. درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود.
تبصره ۱- صندوق موظف است هرساله تا پایان شهریورماه نحوه محاسبه و نرخ حق عضویت‌ سالانه آن سال را به موسسه اعتباری اعلام نماید.
تبصره ۲- حق عضویت سالانه موسسه اعتباری تازه تأسیس، برای سال تأسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از تاریخ شروع فعالیت و سپرده گیری به تشخیص بانک مرکزی تا پایان همان سال محاسبه گردد.
تبصره ۳- مانده سپرده‌های ارزی با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی تسعیر و در محاسبه حق عضویت سالانه مبنای عمل قرار می‌گیرد.
تبصره ۴- هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده‌های مشمول ضمانت موسسات اعتباری فراتر رود نرخ حق عضویت سالانه از حداقل تعیین‌شده در این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئت‌وزیران قابل کاهش است.
تبصره ۵- کاهش حق عضویت سالانه در مورد موسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده‌ است نباید اعمال گردد.
۵- ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به عنوان تبصره (۱) تلقی و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
ماده ۱۰- موسسه اعتباری موظف‌ است حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد پرداخت نماید.
تبصره٢- نرخ حق عضویت سالانه موسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز حق عضویت سالانه اقدام ننماید به شرح زیر می‏باشد:
C*(۱+۰.۰۲B)
C= درصد ثابتی که حسب مفاد بند (٢) ماده (٩) این آیین‏نامه توسط هیئت امنای صندوق تعیین می‏شود.
B= تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه
۶- مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱- موسسه اعتباری تازه تأسیس با منشأ نهادهای پولی که قبل از تأسیس موسسه فعالیت داشته ­است موظف است پس از تأیید و اعلام صحت ارزش‌گذاری دارایی­های متناظر و انتقال قطعی آنها و سپرده­های مربوط از نهادهای پولی مزبور به موسسه اعتباری موصوف توسط حسابرس مورد تأیید بانک مرکزی، حق عضویت اولیه را مطابق ماده (۷) و حق عضویت سالانه را به مأخذ تاریخ تأسیس وفق بند (۲) ماده (۹) این آیین‌نامه محاسبه و به ‌حساب صندوق واریز نماید.
ماده ۱۲- حسابرس مستقل موسسه اعتباری موظف است نسبت به رسیدگی فرآیند محاسبات حق عضویت سالانه هرسال اقدام و موارد عدم رعایت فرآیند را در گزارش حسابرس و بازرس قانونی درج و در گزارش حسابرسی نسبت به آن اظهار‏نظر نموده و یک نسخه از گزارش را به صندوق ارسال نماید.
ماده۱۳- متناسب با ریسک‌ فعالیت‌های موسسه اعتباری، حداکثر تا دو نوبت در هر سال از موسسه اعتباری ذی‌ربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می‌گردد.
۷- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۷) الحاق می‌شود:
تبصره ۳- چنانچه موسسه اعتباری از ارایه آمار و اطلاعات فوق‏الاشاره امتناع کند و یا اطلاعات نادرست ارایه نماید مشمول مفاد ماده (۱۵) این آیین‏ نامه می‌‏شود.
۸- تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۴/ت۵۱۷۸۱هـ مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۹۴ و بندهای (۱)، (۳)، (۶)، (۷)،
(۸) و (۹) تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۵۰۱/ت۴۹۸۳۷هـ مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ لغو می‌شوند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­جمهور این مصوبه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
انتهای پیام
مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

تروجانی بسیار خطرناک در کمین تلگرام - خبرگزاری تسنیم

تروجانی بسیار خطرناک در کمین تلگرام شناسه خبر: 1447867 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۹ تروجان اندرویدی که با پروتکل تلگرام کنترل می‌شود، کاربران ایرانی را هدف قرار داده است. به گزارش خ

"بالابرخرماچین" هم ایرانی شد - خبرگزاری تسنیم

"بالابرخرماچین" هم ایرانی شد شناسه خبر: 1447843 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶ سازمان بسیج مهندسین کشاورزی اعلام کرد: اولین بالابر خرماچین ایرانی با اثبات برتری کارایی خود در

باج‌افزار "پتیا" چیست؟ - خبرگزاری تسنیم

باج‌افزار "پتیا" چیست؟ شناسه خبر: 1447881 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸ موج جدیدی از حمله‌های سایبری توسط باج‌افزار پتیا سراسر دنیا را فرا گرفته است. به گزارش خبرگزاری تسنی

فروش یک شرکت دولتی لغو شد - خبرگزاری تسنیم

فروش یک شرکت دولتی لغو شد شناسه خبر: 1447878 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۶ عرضه ۶۷ درصد سهام شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که قرار بود در روز ۱۲ تیرماه انجام شود، لغو شد. به گزا

"طرح جامع مسکن" دروغ بود - خبرگزاری تسنیم

"طرح جامع مسکن" دروغ بود شناسه خبر: 1447904 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۶ وزیر راه دولت اصلاحات می گوید: وام مسکن در ایران مشکلاتی دارد.یکی اینکه جوانان نمی‌توانند اقساط آن ر

سکوت محض درباره اسناد قاچاق ۲۰۰۰ تن خاک - خبرگزاری تسنیم

تسنیم گزارش می‌دهد سکوت محض درباره اسناد قاچاق ۲۰۰۰ تن خاک شناسه خبر: 1447801 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰ جابه‌جایی ۲۰۰۰ تن خاک کشاورزی از یکی از استانهای جنوبی کشور با سکوت دستگاه

۷ خط حمله‌ی نیروی هوایی آمریکا - خبرگزاری تسنیم

۷ خط حمله‌ی نیروی هوایی آمریکا شناسه خبر: 1447925 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۹ نیروی هوایی آمریکا به تازگی راهبرد جدید امنیت سایبری خود را در ۷ بخش، برای مقابله با تهدیدات منتشر کرد.

دستبرد به سهام عدالت - خبرگزاری تسنیم

دستبرد به سهام عدالت شناسه خبر: 1447921 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۳ یک نماینده مجلس در خصوص خروج ۷ شرکت پالایشگاهی از سبد سهام عدالت گفته ابهامات جدی در این بخش وجود دارد و این موضوع

اختلال در شبکه‌های رایانه‌ای سراسر جهان - خبرگزاری تسنیم

اختلال در شبکه‌های رایانه‌ای سراسر جهان شناسه خبر: 1447942 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۸ موج جدید شیوع گسترده بدافزاری که باعث ایجاد آشفتگی در اطلاعات رایانه ها می شود،‌ باعث ایجاد اخت

"جنگ تجاری" ترامپ در راه است - خبرگزاری تسنیم

"جنگ تجاری" ترامپ در راه است شناسه خبر: 1447951 سرویس: اقتصادی ۰۷ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴ ترامپ، رییس جمهوری امریکا این هفته می تواند شرایط بسیار سخت تری را برای شرکای تجاری امریکا ایجاد

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.
royaloriental.ch