امری

 

بازنگری در بیمه شخص ثالث امری ضروری است


طرح جدید مجلس برای بهره‌مندی تمام کارگران از "بیمه تکمیلی"


اقدام غیرقانونی برخی بانکها در برداشت اقساط از حساب

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی از شعب بانکی از حساب مشتری یا ضامنان آن که مشمول تعویق در پرداخت سه ماهه اقساط شده‌اند، برداشت کرده‌اند، گفت: این کار غیرقانونی است و باید پول برگردد.

Top